Gemeente Olen

Verhuur turnzaal De Kleine Wijzer

De turnzaal van gemeentelijke basisschool De Kleine Wijzer wordt buiten de schooluren verhuurd aan erkende Olense verenigingen, ouder- en buurtcomités voor het uitoefenen van sportactiviteiten. Het is een sportruimte met beperkte afmetingen geschikt voor turnen, dansen, vechtsporten,...

Adres: Drogebroodstraat 5, 2250 Olen.

Openingsuren

  • schooldagen: 16.00 - 23.00 uur
  • woensdagen: 12.00 - 23.00 uur
  • schoolvrije dagen: 9.00 - 23.00 uur

Voor wie

De turnzaal wordt ter beschikking gesteld aan de volgende categorieën van gebruikers:

  • Categorie A: gemeentelijke diensten, erkende adviesraden, organisaties die hiermee gelijkgesteld worden en organisaties, verenigingen en vrijwilligers die rechtstreeks voor of op vraag van het lokaal bestuur de bedoelde activiteit organiseren;
  • Categorie B: Olense scholen;
  • Categorie C: erkende Olense verenigingen;
  • Categorie D: buurtcomités en oudercomités.

Hou er rekening mee dat er in de turnzaal enkel sportactiviteiten georganiseerd mogen worden.

Procedure

Reservatie voor vaste gebruikers

Vaste gebruikers zijn sportverenigingen die hun wekelijkse trainingen of wedstrijden in de turnzaal organiseren. Wil jouw club ook graag vaste gebruiker worden? Neem dan contact op met Vrije Tijd om te bekijken wanneer de turnzaal nog beschikbaar is.

Reservatie voor occasionele gebruikers

Wil je de turnzaal voor een keertje huren? Reserveer dan via de webtoepassing olen.zaalreservatie.be.

Bedrag

De verhuurtarieven kan je nakijken in het 'overzicht prijzen verhuur gemeentelijke infrastructuur 2014-2016'.

Regelgeving

Het gebruik van de turnzaal is gebonden aan een verhuurreglement.

LCP