Gemeente Olen

Sportraad

De sportraad bestaat uit een afvaardiging van verschillende Olense sportclubs en heeft als doel het bestuur te adviseren over verschillende sportieve aangelegenheden. Daarnaast organiseert ze jaarlijks een kampioenenviering en ondersteunt ze een aantal sportevenementen in de gemeente Olen.

Het bestuur van de sportraad vergadert om de 6 weken op dinsdagavond. De volgende sportclubs of personen zijn vertegenwoordigd in het bestuur van de sportraad:

  • Wim Michiels (voorzitter);
  • Griet Verheyen (secretaris);
  • Peter van Beek (penningmeester);
  • Marc Vervecken;
  • Ronny Lodewijckx;
  • Marc Hannes;
  • Guido Lambrechts.

Twee keer per jaar wordt er een algemene vergadering georganiseerd waarin 34 Olense sportverenigingen vertegenwoordigd zijn.

Onderaan kan je de statuten van de Olense sportraad downloaden.

Openingsuren & contact

Vrije Tijd

LCP