Gemeente Olen

Jeugdraad

De jeugdraad is de adviesraad bij uitstek als het gaat over het gemeentelijk jeugdbeleid. Er worden regelmatig adviezen en voorstellen aan het lokaal bestuur geformuleerd. Daarnaast wil de jeugdraad ook een overlegplatform zijn voor de Olense jeugdverenigingen. Dit kan leiden tot het organiseren van gezamenlijke activiteiten. De vergaderingen van de jeugdraad vinden telkens plaats in een andere parochie in Olen.

Weetjes

  • de jeugdraad ontwikkelde de fuifbox;
  • de jeugdraad heeft in 2012 de subsidie jeugd en jeugdwerkinfrastructuur herschreven;
  • de jeugdraad organiseerde in 2013 een bevraging van kinderen en jongeren en formuleerde op basis van die informatie acties voor het jeugdbeleid de komende 6 jaar. Deze voorstellen werden aan het college bezorgd om op te nemen in het meerjarenplan 2014-2019.
  • de jeugdraad hield op 13 februari 2016 voor de derde maal een bedankingsfeest voor de vrijwilligers van jeugdverenigingen, de Krakkenviering. 
  • de jeugdraad organiseerde op zaterdag 19 maart 2016 een infoavond over gehoorschade waarop je je oordoppen op maat tegen voordeeltarief kon bestellen.

Voor wie

De jeugdraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van de erkende jeugdverenigingen van Olen. Ook individuele jongeren kunnen lid worden.

Voorwaarden

Meer informatie over de voorwaarden en werking van de jeugdraad vind je in de statuten.

Procedure

Heb jij zin om deel te nemen aan de jeugdraad, neem dan contact op met Vrije Tijd.

Openingsuren & contact

Vrije Tijd

LCP