Gemeente Olen

Adres opvragen

Je bent op zoek naar het adres van een andere persoon? De dienst burgerzaken geeft alleen onder strenge voorwaarden informatie uit de bevolkingsregisters mee. Dit is naar aanleiding van de wet op de privacy tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Voor wie

De dienst burgerzaken geeft informatie uit de bevolkingsregisters aan:

  • jezelf, als het over je eigen gegevens gaat;
  • derden, onder bepaalde voorwaarden.

Voorwaarden

Eigen gegevens

Iedereen kan een uittreksel of attest krijgen met informatie over zijn eigen gegevens. 

Gegevens van derden

Ook anderen kunnen op schriftelijk en gemotiveerd verzoek informatie uit de bevolkingsregisters krijgen over een andere inwoner, indien dat door of krachtens de wet wordt voorgeschreven of toegestaan. De documenten moeten dus nodig zijn voor het opstarten of uitvoeren van een wettelijke procedure waarbij het vereist is de woonplaats te kennen van de persoon tegen wie de procedure gericht is.

Niet toegelaten opzoekingen zijn:

  • aanvragen van burgers over derden, bijvoorbeeld in het kader van reünies;
  • aanvragen van redacties van verschillende media;
  • aanvragen van vrijetijdsorganisaties die adresgegevens van bepaalde doelgroepen vragen, bijvoorbeeld een jeugdbeweging, een voetbalclub.

Procedure

Je doet je verzoek schriftelijk aan de dienst burgerzaken.

Bedrag

Gratis.

Openingsuren & contact

Burgerzaken

LCP