Gemeente Olen

Gratis huisvuilzakken

Gezinnen die een gezinslid ten laste hebben met een incontinentieprobleem of iemand die thuis nierdialyses uitvoert, hebben jaarlijks recht op 20 gratis restafvalzakken van 60 liter.

Voorwaarden

Je moet een medisch attest kunnen voorleggen.

Procedure

De gratis zakken zijn af te halen aan het onthaal van het gemeentehuis of sociaal huis na afgifte van het medisch attest.

Openingsuren & contact

Financiën

LCP