Belastingen en opcentiemen

Inhoud

Belastingen

Een belasting is een heffing aan personen of firma's die in Olen wonen of die er belangen hebben. Met de opbrengst betalen we algemene uitgaven van de gemeente.

Belasting op woonruimte

Iedereen die op 1 januari in Olen woont, moet gemeentebelasting betalen. Je betaalt de belasting steeds voor een volledig jaar, ook als je in de loop van het jaar verhuist.

Tarief

  • 44 euro voor een alleenstaande
  • 55 euro voor een gezin

Benieuwd wat er met je belastinggeld gebeurt? Op het platform Je Gemeente Telt kan je het budget van je gemeente bekijken.

Andere specifieke belastingen

Aangifte niet geadresseerd reclamedrukwerk

Belasting op tweede verblijf

Aangifte belasting op bedrijfsruimte

Retributies of tarieven

Een retributie of tarief is een som die het lokaal bestuur vraagt als tegenprestatie voor een dienst. Het bedrag hangt af van de kosten van de geleverde prestatie.

Aanvullende gemeentebelastingen

Een aanvullende gemeentebelasting is een bepaald percentage dat je betaalt aan de gemeente bovenop de belasting die de hogere overheid jou aanrekent. In Olen zijn er volgende aanvullende gemeentebelastingen:

  • gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing
  • aanvullende belasting op de personenbelasting
  • opdeciem op de belasting op de motorrijtuigen
  • gemeentelijke opcentiemen op de door het Vlaams gewest geheven heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen
  • gemeentelijke opcentiemen op de milieuheffingen