Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Voorlopig kan je enkel op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Corona

Eind vorig jaar ontstond er in China een uitbraak van een nieuw coronavirus (COVID-19). Ondertussen heeft het virus zich ook verspreid in heel wat andere landen en regio's. Ook België werd in het voorjaar zwaar getroffen. Ook vandaag stellen de dokters in ons land nog dagelijks nieuwe besmettingen vast. Op geregelde tijdstippen worden er federale maatregelen of versoepelingen aangekondigd, afhankelijk van de epidemiologische toestand.
 
Het lokaal bestuur staat in nauw overleg met de dienst noodplanning van de federale overheid en er is nauwe coördinatie op het niveau van Neteland. We houden de situatie nauwgezet in de gaten en nemen actie wanneer dat nodig is. Alertheid blijft aan de orde.

Respecteer de zes gouden regels: 

  1. Respecteer de hygiëneregels
  2. Doe je activiteiten liefst buiten
  3. Denk aan kwetsbare mensen
  4. Hou afstand (1,5 meter)
  5. Beperk je nauwe contacten
  6. Volg de regels voor bijeenkomsten

Hieronder lees je de laatste updates.

Openingsuren & contact

LCP