Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Je kan op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Corona

Het lokaal bestuur staat in nauw overleg met de dienst noodplanning van de federale overheid en er is nauwe coördinatie op het niveau van Neteland. We houden de situatie nauwgezet in de gaten en nemen actie wanneer dat nodig is. Alertheid blijft aan de orde.

Respecteer de zes gouden regels: 
  1. Respecteer de hygiëneregels
  2. Doe je activiteiten liefst buiten
  3. Denk aan kwetsbare mensen
  4. Hou afstand (1,5 meter)
  5. Beperk je nauwe contacten
  6. Volg de regels voor bijeenkomsten

Openingsuren & contact

LCP