Elia: project Herentals-Heze

Startdatum: 18-01-2021 om 07:00
Einddatum: 30-06-2022 om 19:00
Elia voorziet de aanleg van nieuwe ondergrondse kabels (150kV) in Herentals, Olen en Geel. Hierdoor kan een uitbreiding en herstructurering van het elektriciteitsnet worden gerealiseerd.

De aanleg van nieuwe ondergrondse kabels is nodig om het elektriciteitsnet voor te bereiden op de toenemende energievraag in de omgeving. Dankzij dit project kan Elia een betrouwbare elektriciteitsvoorziening blijven garanderen voor bedrijven en particulieren in de regio.

Timing

Begin maart 2021 zijn de werken gestart aan het hoogspanningsstation ‘Heze’ in Geel. De werf schuift op richting het hoogspanningsstation in Herentals. Om de hinder tot een minimum te beperken worden de werken in 9 fasen uitgevoerd. De werken duren tot eind juni 2022.

In Olen worden er hoogspanningskabels aangelegd in Spendijk, Grensstraat, Bankloopstraat, Kerkweg, Watertorenstraat en Zavelheide.

Hinder

Elia houdt tijdens haar werken steeds rekening met de omgeving. De hoogspanningsnetbeheerder houdt zich aan enkele maatregelen die de hinder en impact op de omgeving te beperken.
  • De werken gebeuren enkel overdag, tussen 7.00 uur ’s ochtends en 19.00 uur ’s avonds.
  • Elia garandeert dat woningen en bedrijven steeds bereikbaar blijven tijdens de werken.
  • In geval van specifieke en tijdelijk verhoogde hinder voor omwonenden brengt Elia of haar onderaannemer(s) de betrokkenen hiervan individueel op de hoogte.
  • Wanneer er omleidingen nodig zijn voor het gewone verkeer wordt dit duidelijk gecommuniceerd.
  • De terreinen worden na de werken altijd hersteld in hun oorspronkelijke staat

Contact

Alle communicatie verloopt rechtstreeks via Elia.

Hinder

2200 Herentals-2440 Geel: aanleg ondergrondse kabelverbinding 150kV Herentals-Heze
Ernstige hinder?
Ja
Gevolgen
Vermindering van rijstroken

Extra info

Status
Lopend
Referentie
Elia - TR42509 Ondergrondse kabelverbinding 150kV Herentals-Heze (Geel)
Beheerder
Elia Permits
Laatste wijziging: maandag 18 jan 2021 om 07:22

Contactpersoon

Adres
Leon Monnoyerkaai 3 , 1000 Brussel BE