Gemeente Olen

Raad voor maatschappelijk welzijn

Het OCMW wordt bestuurd door een raad voor maatschappelijk welzijn. De raad is het hoogste bestuursorgaan van het OCMW en beslist over alle OCMW-aangelegenheden, tenzij een of andere bevoegdheid werd toegewezen aan het vast bureau of het bijzonder comité voor de sociale dienst.

De negen leden van de raad voor maatschappelijk welzijn worden voor een periode van 6 jaar door de gemeenteraad verkozen. De raad vergadert maandelijks in het sociaal huis. De vergaderingen zijn deels openbaar en deels gesloten.

LCP