Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Moet je op het gemeentehuis, het sociaal huis of boekelhuis zijn? Maak een afspraak. Om jou en anderen te beschermen geldt deze werkwijze al zeker tot 30 september.

Heb je een vraag voor Sociale Hulp- en Dienstverlening en kan je geen afspraak maken? Kom dan langs op maandag tussen 9.00 - 12.00 uur of 17.30 - 20.00 uur of op vrijdag tussen 9.00 - 12.00 uur.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

raad voor maatschappelijk welzijn

De raad voor maatschappelijk welzijn:

 • telt 23 leden.
 • is het hoogste bestuursorgaan van het OCMW.
 • beslist over alle OCMW-aangelegenheden, tenzij een of andere bevoegdheid werd toegewezen aan het vast bureau of het bijzonder comité voor de sociale dienst.
 • vergadert minstens tienmaal per jaar, aansluitend op de gemeenteraadszitting:
  • in principe de eerste woensdag van de maand
  • niet in augustus
  • deels openbaar en deels gesloten
  • de agenda verschijnt een week op voorhand op olen.meetingburger.net/rmw.

Overzicht van besluiten

De agenda, de goedgekeurde notulen van de openbare zitting en de besluitenlijst vind je op olen.meetingburger.net/rmw.

Beslissingen die we mogen vrijgeven, kan je inkijken bij het team Administratie. Maak hiervoor eerst een afspraak via administratie@olen.be.

Klacht tegen besluiten

Meer info over klachten indienen bij de toezichthoudende overheid vind je op https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer.

LCP