Gemeente Olen

Raad voor maatschappelijk welzijn

Het OCMW wordt bestuurd door een raad voor maatschappelijk welzijn. De raad is het hoogste bestuursorgaan van het OCMW en beslist over alle OCMW-aangelegenheden, tenzij een of andere bevoegdheid werd toegewezen aan het vast bureau of het bijzonder comité voor de sociale dienst.

De gemeenteraadsleden zijn van rechtswege ook de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn. De raad voor maatschappelijk welzijn vergadert aansluitend op de gemeenteraadszitting in het gemeentehuis. In principe is dit de eerste woensdag van de maand, behalve in de maand augustus. De vergaderingen zijn deels openbaar en deels gesloten.

LCP