Aanleg fietspad Het Bremmeken

Startdatum: 01-01-2024
Einddatum: 31-12-2024

Stratenplan

Het Bremmeken 5, 2250 Olen
De timing van dit project wordt momenteel herbekeken omwille van een mogelijke wijziging van prioriteiten. De timing van de werken hangt af van de geplande werken in Olen-Centrum, fase 2: herinrichting dorpsplein en omliggende straten.

Waar wordt er gewerkt?

Het Bremmeken

Welke werken vinden er plaats?

Aanleg van een veilig fietspad in Het Bremmeken.

Waarom vinden de werken plaats?

Om de veiligheid van de fietsers te optimaliseren.

Laatste wijziging: maandag 16 mei 2022 om 15:54

Contactpersoon

Technische Dienstverlening
Adres
Hoogbuul 13 , 2250 Olen
Tel.
014 23 35 72
karel.nijs@olen.be