Aanleg fietspad Industrielaan

Startdatum: 01-01-2025

Stratenplan

Sluizenweg 4, 2250 Olen
Om de veiligheid van fietsers te optimaliseren plant het lokaal bestuur de aanleg van een veilig en comfortabel fietspad langs Industrielaan. Het grootste deel van de werken vindt in 2025 plaats.

Waar wordt er gewerkt?

Langs het gedeelte Industrielaan vanaf het kruispunt met Koning Boudewijnlaan (N152) tot en met het kruispunt Schaatsbergen.

Welke werken vinden er plaats?

Om de veiligheid van de fietsers te optimaliseren, legt het lokaal bestuur een veilig en comfortabel fietspad aan. Aan de noordzijde van de Industrielaan komt er een breed, vrijliggend, dubbelrichtingsfietspad. Ter hoogte van Honingstraat en Schaatsbergen komen er oversteken. De oversteek aan Schaatsbergen wordt met verkeerslichten geregeld.

Geschatte kostenplaatje

Het lokaal bestuur bekijkt nog of naast de aanleg van een fietspad ook de vernieuwing van de rijweg in deze zone mee opgenomen moet worden in het dossier. Afhankelijk van de keuze bedraagt de projectkost voor deze werken tussen de 1.200.000 en de 2.500.000 euro. Het provinciebestuur Antwerpen subsidieert wel een deel van de fietspadinfrastructuur.

Planning van de werken

  • In de loop van 2023 hernemen we het studiewerk en bekijken we de voorbereidingen rond onteigeningen.
  • In 2024 is het de bedoeling om bijkomende noodzakelijke eigendommen te verwerven.
  • In 2025 kan vervolgens het fietspad aangelegd worden.  

Extra info

Status
Gepland
Laatste wijziging: woensdag 27 sep 2023 om 14:31

Contactpersoon

Technische Dienstverlening
Adres
Hoogbuul 13 , 2250 Olen
Tel.
014 23 35 72
karel.nijs@olen.be