Aanleg fietspad Industrielaan

Startdatum: 01-01-2023

Stratenplan

Sluizenweg 4, 2250 Olen
Om de veiligheid van fietsers te optimaliseren plant het lokaal bestuur de aanleg van een veilig en comfortabel fietspad langs Industrielaan. Het leeuwendeel van de werken zal in 2025 uitgevoerd worden.

Waar wordt er gewerkt?

Langs het gedeelte Industrielaan vanaf het kruispunt met Koning Boudewijnlaan (N152) tot en met het kruispunt Schaatsbergen.

Welke werken vinden er plaats?

Om de veiligheid van de fietsers te optimaliseren, legt het lokaal bestuur een veilig en comfortabel fietspad aan. Aan de noordzijde van de Industrielaan komt er een breed, vrijliggend, dubbelrichtingsfietspad. Ter hoogte van Honingstraat en Schaatsbergen komen er oversteken. De oversteek aan Schaatsbergen wordt met verkeerslichten geregeld.

Geschatte kostenplaatje

Het lokaal bestuur bekijkt nog of naast de aanleg van een fietspad ook de vernieuwing van de rijweg in deze zone mee opgenomen moet worden in het dossier. Afhankelijk van de keuze bedraagt de projectkost voor deze werken tussen de 1.200.000 en de 2.500.000 euro. Het provinciebestuur Antwerpen subsidieert wel een deel van de fietspadinfrastructuur.

Laatste wijziging: maandag 28 nov 2022 om 14:59

Contactpersoon

Technische Dienstverlening
Adres
Hoogbuul 13 , 2250 Olen
Tel.
014 23 35 72
karel.nijs@olen.be