Aanleg fietspad Industrielaan

Startdatum: 01-01-2023

Stratenplan

Industrielaan 2250 Olen
Om de veiligheid van fietsers te optimaliseren plant het lokaal bestuur de aanleg van een veilig en comfortabel fietspad langs Industrielaan. De exacte startdatum van de werken is nog niet bekend, vermoedelijk in 2023.

Waar wordt er gewerkt?

Langs het gedeelte Industrielaan vanaf het kruispunt met Koning Boudewijnlaan (N152) tot en met het kruispunt Schaatsbergen.

Welke werken vinden er plaats?

Om de veiligheid van de fietsers te optimaliseren, legt het lokaal bestuur een veilig en comfortabel fietspad aan. Aan de noordzijde van de Industrielaan komt er een breed, vrijliggend, dubbelrichtingsfietspad. Ter hoogte van Honingstraat en Schaatsbergen komen er oversteken. De oversteek aan Schaatsbergen wordt met verkeerslichten geregeld.

Wanneer vinden de werken plaats?

Momenteel zit het dossier in de ontwerpfase en wordt er bekeken op welke manier dit best uitgevoerd kan worden, al de niet met de nodige beperkte onteigeningen.

Eind 2021 volgt normaal gezien een besluit over de uit te voeren werken. Indien er onteigend moet worden, gebeurt dit in 2022. De eigenlijke werken vinden vervolgens plaats in 2023.

Geschatte kostenplaatje

Het lokaal bestuur bekijkt nog of naast de aanleg van een fietspad ook de vernieuwing van de rijweg in deze zone moet mee opgenomen worden in het dossier. Afhankelijk van de keuze bedraagt de projectkost voor deze werken tussen de 1.200.000 en de 2.500.000 euro. Het provinciebestuur Antwerpen subsidieert wel een deel van de fietspadinfrastructuur.

Extra info

Status
Gepland
Laatste wijziging: woensdag 27 okt 2021 om 15:59

Contactpersoon

Technische Dienstverlening
Adres
Hoogbuul 13 , 2250 Olen
Tel.
014 23 35 72
karel.nijs@olen.be