Aanpassing van de geslachtsregistratie

Inhoud

Maak een afspraak voor een aanvraag van geslachtswijziging

Komt je geslacht op je geboorteakte niet overeen met je innerlijk beleefde genderidentiteit? Dan kan je een aanvraag van geslachtswijziging doen.

Procedure

De procedure bestaat uit twee stappen: de aangifte en de opmaak van de akte.

Aangifte

Je overhandigt een verklaring aan Burgerzaken waarin staat dat je overtuigd bent dat het geslacht vermeld in de geboorteakte niet overeenstemt met je innerlijk beleefde genderidentiteit en dat je dit administratief en juridisch wil laten aanpassen. 

Opmaak van de akte

Je gaat een tweede keer naar Burgzaken en bevestigt je eerste verklaring, minimaal 3 en maximaal 6 maanden na de aangifte. Daarna maakt Burgerzaken de akte tot aanpassing van de geslachtsregistratie op.

Je kan deze aanpassing enkel ter plaatse bij Burgerzaken in orde brengen. De bijhorende akte kan je achteraf digitaal opvragen.

Vraag je akte aan

Wat meebrengen