Aanvraag inzage of wijziging persoonsgegevens

Inhoud

Wie wil weten welke persoonsgegevens het lokaal bestuur verwerkt, kan hiervoor een aanvraag tot inzage persoonsgegevens doen. Je kan hier het verwerkingsregister van het lokaal bestuur bekijken: verwerkingsregister Olen76,1 Kb(pdf). Hierin zijn alle verwerkingen van persoonsgegevens opgenomen. Wie wil, kan meer informatie opvragen over één of meerdere van deze verwerkingen.

Gebruik daarvoor de formulieren:

Inzage persoonsgegevens (eID)

Inzage persoonsgegevens (zonder eID)

Volgende informatie kan je opvragen:

  • de verwerkingsdoeleinden van de gegevens die we verzamelen;
  • de categorieën van persoonsgegevens (naam, adresgegevens, contactgegevens,...);
  • of de gegevens worden doorgegeven, zowel aan binnenlandse als buitenlandse partners (in dit laatste geval zal het bestuur ook aangeven welke garanties er zijn overeengekomen voor de veilige verwerking van de gegevens);
  • de bewaartermijn van gegevens of de criteria die deze termijn bepalen;
  • de bron van deze gegevens;
  • of de gegevens worden gebruikt voor automatische verwerking of profilering.

Na het verkrijgen van deze informatie, heb je de mogelijkheid om de gegevens te laten corrigeren, wissen of beperken. Dit kan natuurlijk enkel voor gegevens waarvoor het lokaal bestuur geen opdracht heeft om ze te verwerken. 

Ben je niet akkoord met de manier waarom het lokaal bestuur je gegevens verwerkt, dan kan je terecht bij de gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) om een klacht neer te leggen. 

Voorwaarden

Bij elke aanvraag moet je identiteit bewezen zijn. Via het formulier op ons e-loket kan dat door aan te melden met je eID. In alle andere gevallen moet een kopie van de identiteitskaart bij de aanvraag gevoegd worden.

Kostprijs

Voor een eenvoudige aanvraag worden geen kosten aangerekend. Voor uitgebreide vragen of aflevering van de gegevens op papier kunnen kosten in rekening worden gebracht.

Voor wie

Iedereen kan voor zijn eigen gegevens een aanvraag indienen. Heb je nog minderjarige kinderen of ben je als voogd aangesteld, kan je ook voor hen een aanvraag indienen.

Bekijk ook

Europese privacywet (AVG)

Afhandeling

Na maximaal vier weken krijg je een antwoord op je vraag.