Adreswijziging

Inhoud

Binnen de acht werkdagen na je verhuis moet je de adreswijziging doorgeven aan je (nieuwe) gemeente. Dat kan online.

Geef je adreswijziging door

Bij een adreswijziging voor je hele gezin, volstaat het dat een van de meerderjarige leden van je gezin de aangifte doet.

Na je aangifte controleert de wijkagent of je echt op het aangegeven adres woont. Bij een positieve controle schrijven wij je op je nieuwe adres in. Je ontvangt een uitnodiging om langs te komen om het adres op alle identiteitskaarten en kids-ID’s van je gezin aan te passen.

Wat meebrengen

Bij de aangifte:

  • je identiteitskaart (enkel van de aangever)

Na de woonstcontrole:

  • identiteitskaarten, kids ID's en pincodes van alle gezinsleden die verhuisd zijn

Uitzonderingen

Kan je zelf je adreswijziging niet aangeven? Download dan hieronder het volmachtformulier. Vul het in en onderteken het. Laat ook de volmachtdrager zijn handtekening zetten. Met dit formulier en je identiteitskaart kan iemand anders in jouw plaats de adreswijziging regelen.