Adviesraad zorgzaam Olen

Inhoud

De adviesraad zorgzaam Olen streeft naar een zorgzame en warme gemeente en het behoud, de verbetering en de uitwerking van een breed zorgbeleid voor alle inwoners. Het doel is om de kwaliteit van zorg en het aanbod van het lokaal dienstencentrum te waarborgen.

De leden:

 • komen minimaal twee keer per jaar samen
 • geven advies over het zorgbeleid en specifiek over de werking van het lokaal dienstencentrum.
 • volgen de doelstellingen van het lokaal dienstencentrum op.
 • brengen overleg en uitwisseling tot stand tussen verenigingen, partners binnen het welzijnsdomein, inwoners en gebruikers van het lokaal dienstencentrum.
 • organiseren thematische bevragingen, denkavonden of informatiemomenten.

Wie kan lid worden?

 • Je bent minstens 16 jaar.
 • Je bent sociaal voelend.
 • Je hebt affiniteit met de werking van het lokaal dienstencentrum.
 • Je woont in Olen of neemt een engagement op in het Olense vrijetijdsleven.
 • Je kan of durft met een brede blik naar het Olense zorgbeleid en -landschap kijken.
 • Je beoefent geen politiek mandaat bij de gemeente of het OCMW.

Interesse? Stel je kandidaat

Samenstelling

De adviesraad zorgzaam Olen is pluralistisch samengesteld en bestaat uit maximaal de volgende leden:

 • vijf gebruikers van het lokaal dienstencentrum
 • twee vrijwilligers van het lokaal dienstencentrum
 • twee afgevaardigden per lokale ouderenvereniging
 • één afgevaardigde per lokale zorgvereniging
 • één vertegenwoordiger per woonzorgcentrum

Leden adviesraad

Gebruikers van Komie Geire

 • Mia Van Dionant
 • Cis Marinus
 • Ann Verschueren
 • Christine Kerckhofs

Vrijwilligers van Komie Geire

 • Marleen Gebruers

Afgevaardigden ouderenverenigingen

 • Eddy Van den Bulcke
 • Chris Van Gestel
 • Jozef Baelus
 • Renilda Peeters
 • Chris Smet

Afgevaardigden lokale zorgverenigingen

 • Carine Vanoeteren
 • An Van Ingelghem
 • Marleen Gebruers

Vertegenwoordigers woonzorgcentra

 • Peggy Molenberghs
 • Amber Dens

Momenteel zijn er nog plaatsen vrij in de adviesraad zorgzaam Olen. 

Interesse? Stel je kandidaat