Subsidie voor de afkoppelen hemel- en afvalwater aanleg riolering

Inhoud

Komt er een nieuwe riolering in jouw straat? Dan zijn de aansluitingskosten op het nieuwe rioleringsstelsel gratis voor jou.

Naast de aansluitingskosten zijn er de afkoppelingskosten. Afkoppelen wil zeggen dat het regenwater apart moet aangesloten worden op de gracht en dat het afvalwater apart moet aangesloten worden op de riolering. Dit om te vermijden dat er vervuild water in de gracht terechtkomt.

Geen zorg: een afkoppelingsdeskundige komt tijdig en gratis bij jou langs om je zorgvuldig te informeren. Deze werken zijn wel ten laste van jou, maar je kan hiervoor een subsidie anvragen.

Hoeveel gaat de afkoppeling mij kosten?

Dat hangt ervan af. Je moet eigenlijk alleen betalen als de afkoppelingskosten hoger liggen dan het subsidiebedrag van het lokaal bestuur van Olen.

  • Als je de werken voor de afkoppeling zelf laat uitvoeren, krijg je enkel de materiaalkosten terugbetaald. De subsidie daarvoor bedraagt maximaal 750 euro. De kostprijs verneem je van de afkoppelingsdeskundige. Ook moet je zelf instaan voor een keuring.
  • Als je de werken voor de afkoppeling laat uitvoeren door Aquafin, bedraagt de subsidie voor de werken, inclusief materiaalkosten, maximaal 1.500 euro. De kostprijs verneem je van de afkoppelingsdeskundige. Aquafin zorgt voor de keuring. 

Meer details kan je nalezen in het reglement.

Gemeentelijk reglement afkoppeling hemel- en afvalwater173,2 Kb(pdf)

Reglementen en verordeningen – Omgeving