Afwijking wekelijkse rustdag

Inhoud

Kleinhandelaars moeten de wekelijkse rustdag respecteren. Op deze dag mag je niet rechtstreeks aan een consument verkopen.

Enkele afspraken

  • Een rustdag:
    • is een volledige periode van 24 uur. Je kan vrij kiezen om een volledige dag of twee aaneensluitende halve dagen te sluiten.
    • kan beginnen op 5 uur 's morgens of om 13.00 uur 's middags.
  • Kies je voor een andere dag dan zondag, dan moet je dit duidelijk leesbaar uithangen.
  • De gekozen rustdag blijft minimaal 6 maanden geldig. Daarna kan je de rustdag terug wijzigen.

Sluitingstijd

Wettelijk loopt de sluitingstijd van 20.00 tot 5.00 uur en van 21.00 tot 5.00 uur voor vrijdagen en werkdagen voor een wettelijke feestdag. 

Afwijkingen

Het college van burgemeester en schepenen kan in sommige gevallen afwijkingen toestaan. Deze afwijkingen vraag je schriftelijk aan bij het college van burgemeester en schepenen. Het college kan maximaal 15 afwijkingen per jaar toestaan. De afwijkingen gelden voor heel Olen.

Een overzicht van de goedgekeurde afwijkingen voor eind 2022:

GelegenheidPeriode van afwijking
Eindejaarsaankopenzondag 18 december tot en met zaterdag 24 december
 
Een overzicht van de goedgekeurde afwijkingen voor 2023:
GelegenheidPeriode van afwijking
Wintersoldenzondag 1 januari tot en met zaterdag 7 januari
Commerciële actiemaandag 3 april tot en met zondag 9 april
Commerciële actiemaandag 10 april tot en met zondag 16 april
Commerciële actiemaandag 24 april tot en met zondag 30 april
Commerciële actiemaandag 1 mei tot en met zondag 7 mei
Commerciële actiemaandag 15 mei tot en met zondag 21 mei
Commerciële actiedinsdag 23 mei tot en met maandag 29 mei
Zomersoldenzondag 2 juli tot en met zaterdag 8 juli
Commerciële actiemaandag 25 september tot en met zondag 1 oktober
Commerciële actiemaandag 30 oktober tot en met zondag 5 november
Commerciële actiezondag 26 november tot en met zaterdag 2 december
Commerciële actiezondag 3 december tot en met zaterdag 9 december
Eindejaarsaankopenzondag 10 december tot en met zaterdag 16 december
Eindejaarsaankopenzondag 17 december tot en met zaterdag 23 december
Eindejaarsaankopenzondag 24 december tot en met zaterdag 30 december
 
Meer info over de wetgeving vind je op de website van de FOD economie.