Afwijking wekelijkse rustdag

Inhoud

Kleinhandelaars moeten de wekelijkse rustdag respecteren. Op deze dag mag je niet rechtstreeks aan een consument verkopen.

Enkele afspraken

  • Een rustdag:
    • is een volledige periode van 24 uur. Je kan vrij kiezen om een volledige dag of twee aaneensluitende halve dagen te sluiten.
    • kan beginnen op 5 uur 's morgens of om 13.00 uur 's middags.
  • Kies je voor een andere dag dan zondag, dan moet je dit duidelijk leesbaar uithangen.
  • De gekozen rustdag blijft minimaal 6 maanden geldig. Daarna kan je de rustdag terug wijzigen.

Sluitingstijd

Wettelijk loopt de sluitingstijd van 20.00 tot 5.00 uur en van 21.00 tot 5.00 uur voor vrijdagen en werkdagen voor een wettelijke feestdag. 

Afwijkingen

Het college van burgemeester en schepenen kan in sommige gevallen afwijkingen toestaan. Deze afwijkingen vraag je schriftelijk aan bij het college van burgemeester en schepenen. Het college kan maximaal 15 afwijkingen per jaar toestaan. De afwijkingen gelden voor heel Olen.

Een overzicht van de goedgekeurde afwijkingen in 2022:

GelegenheidPeriode van afwijking
Wintersoldenmaandag 3 januari tot en met zondag 9 januari
Commerciële actiemaandag 4 april tot en met zondag 10 april
Commerciële actiemaandag 11 april tot en met zondag 17 april
Commerciële actiemaandag 18 april tot en met zondag 24 april
Commerciële actiemaandag 25 april tot en met zondag 1 mei
Commerciële actiemaandag 2 mei tot en met zondag 8 mei
Commerciële actiemaandag 30 mei tot en met zondag 5 juni
Zomersoldenzondag 3 juli tot en met zaterdag 9 juli
Commerciële actiemaandag 26 september tot en met zondag 2 oktober
Commerciële actiemaandag 31 oktober tot en met zondag 6 november
Commerciële actiezondag 20 november tot en met zaterdag 26 november
Commerciële actiezondag 27 november tot en met zaterdag 3 december
Eindejaarsaankopenzondag 4 december tot en met zaterdag 10 december
Eindejaarsaankopenzondag 11 december tot en met zaterdag 17 december
Eindejaarsaankopenzondag 18 december tot en met zaterdag 24 december

 Meer info over de wetgeving vind je op de website van de FOD economie.