Afwijking wekelijkse rustdag

Inhoud

Kleinhandelaars moeten de wekelijkse rustdag respecteren. Op deze dag mag je niet rechtstreeks aan een consument verkopen.

Enkele afspraken

  • Een rustdag:
    • is een volledige periode van 24 uur. Je kan vrij kiezen om een volledige dag of twee aaneensluitende halve dagen te sluiten.
    • kan beginnen op 5 uur 's morgens of om 13.00 uur 's middags.
  • Kies je voor een andere dag dan zondag, dan moet je dit duidelijk leesbaar uithangen.
  • De gekozen rustdag blijft minimaal 6 maanden geldig. Daarna kan je de rustdag terug wijzigen.

Sluitingstijd

Wettelijk loopt de sluitingstijd van 20.00 tot 5.00 uur en van 21.00 tot 5.00 uur voor vrijdagen en werkdagen voor een wettelijke feestdag. 

Afwijkingen

Het college van burgemeester en schepenen kan in sommige gevallen afwijkingen toestaan. Deze afwijkingen vraag je schriftelijk aan bij het college van burgemeester en schepenen. Het college kan maximaal 15 afwijkingen per jaar toestaan. De afwijkingen gelden voor heel Olen.

Een overzicht van de goedgekeurde afwijkingen voor eind 2023:

GelegenheidPeriode van afwijking
Eindejaarsaankopenzondag 10 december tot en met zaterdag 30 december
 
Een overzicht van de goedgekeurde afwijkingen voor 2024:
GelegenheidPeriode van afwijking
Wintersoldenwoensdag 3 januari tot en met dinsdag 9 januari
Commerciële actiezondag 31 maart tot en met zaterdag 6 april
Commerciële actiemaandag 8 april tot en met zondag 14 april
Commerciële actiemaandag 15 april tot en met zondag 21 april
Commerciële actiemaandag 22 april tot en met zondag 28 april
Commerciële actiemaandag 29 april tot en met zondag 5 mei
Commerciële actiemaandag 6 mei tot en met zondag 9 mei
Zomersoldenmaandag 1 juli tot en met zondag 7 juli
Commerciële actiedinsdag 1 oktober tot en met maandag 7 oktober
Commerciële actiemaandag 11 november tot en met zondag 17 november
Commerciële actiewoensdag 27 november tot en met dinsdag 3 december
Commerciële actiewoensdag 4 december tot en met dinsdag 10 december
Eindejaarsaankopenwoensdag 11 december tot en met dinsdag 17 december
Eindejaarsaankopenwoensdag 18 december tot en met dinsdag 24 december
Eindejaarsaankopenwoensdag 25 december tot en met dinsdag 31 december
 
Meer info over de wetgeving vind je op de website van de FOD economie.