Architectuur Begeleidings- en BeoordelingsCommissie (ABBC)

Inhoud

De ABBC is een adviesorgaan dat bepaalde stedenbouwkundige vergunningsaanvragen deskundig begeleidt en adviseert.

Het gaat vooral om begeleiding en advies bij:

  • bepaalde vergunningsaanvragen binnen de historische kern van Olen-Centrum en de dorpskern van O.-L.-V.-Olen.
  • vergunningsaanvragen die een grote impact, een bijzondere betekenis of specifieke functie hebben of gelegen zijn op een specifieke locatie.

De ABBC gaat na of de aanvragen beantwoorden aan een goede ruimtelijke ordening. Hierbij ligt de nadruk op het realiseren van een hoge architecturale en ruimtelijke kwaliteit.

Op dit moment zetelen in de ABBC volgende experten:

  • Herman Adriaensens, architect
  • Peter Jannes, architect
  • Tim Vekemans, architect
  • Dirk Schoofs, omgevingsconsulent departement Omgeving
  • Marie Swyzen, projectbegeleider bij Team Vlaams Bouwmeester

Bekijk hier leidraad ABBC329 Kb(pdf)