Ferm Kinderopvang

Deze dienst organiseert opvang in de familiale sfeer bij twaalf onthaalouders. Het gaat hierbij vooral om dagopvang voor kinderen die nog niet naar school gaan. Ook buitenschoolse kinderopvang voor kinderen uit het basisonderwijs is mogelijk. Kinderen met specifieke zorgbehoeften kunnen hier ook terecht. Bijdrage ouders De dagprijs hangt af van het inkomen (IKG-systeem) en wordt jaarlijks herberekend.