De Woonbrug
sociale huisvestingsmaatschappij

Het bouwen en verhuren van sociale woningen in de gemeente Olen en Herentals is onze hoofddoelstelling. Af en toe verkopen wij ook sociale kavels (gronden) en koopwoningen.