Gebruers Ruimingswerken nv

Wij zijn dienstverlenend bedrijf aan particulier, bedrijf en overheid voor het ruimen van putten (septische put, regenput, sterfput…) en het ontstoppen en/of reinigen van riolen.