Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening huiskavels, verkavelingen en parkeren