Politieverordening betreffende overtredingen op het stilstaan en parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103