Belasting op het innemen van standplaatsen op de wekelijkse markt en vooraf bepaalde locaties