Reglement subsidiëring van (kader)vorming voor een kwaliteitsvol vrijetijdsaanbod