Reglement vaststelling van de voorwaarden tot toekenning van eretitels aan gemeenteraadsleden en schepenen