Belasting op bedrijfsruimte

Inhoud

Heb je op 1 januari een actief ondernemingsnummer met vestiging of maatschappelijke zetel in Olen? Je betaalt de belasting steeds voor een volledig jaar.

Tarief

  • 61,50 euro voor vestigingen tot 1.000 m² zonder personeel = minimumtarief
  • 99,00 euro voor vestigingen tot 1.000 m² met personeel

De tarieven voor bedrijven groter dan 1.000 m² kan je nalezen in het reglement. Ook voor land- en tuinbouwbedrijven zijn er andere tarieven die je in het reglement terugvindt.

Belastingreglement op de algemene gemeentebelasting153,3 Kb(pdf)

Procedure

  1. Wij sturen een aangifteformulier naar jou. Vul de gegevens verder aan of bezorg ons eventuele wijzigingen.
  2. Na de opmaak van het belastingkohier bezorgen we je een aanslagbiljet waarmee je de belasting kan betalen.

Heb je een nieuw ondernemingsnummer? Dan kan je ons digitaal de correcte gegevens bezorgen.

Gemeentebelasting op bedrijfsruimten