Belasting op tweede verbijven

Inhoud

Heb (of had) je op 1 januari een tweede verblijf in Olen? Dan moet je hiervoor gemeentebelasting betalen.

Je betaalt de belasting steeds voor een volledig jaar. Dus ook al verkoop je jouw woning, toch ontvang je een aanslagbiljet voor een heel jaar. Eventueel kan je een deel van dit bedrag mee doorrekenen aan de koper.

Tarief

  • 1.300 euro in woongebied en in ruimtelijk kwetsbare gebieden
  • 500 euro in de overige gebieden

Procedure

Vul ten laatste op 31 januari de aangifte digitaal in.

Gemeentebelasting op tweede verblijven

Na het opmaken van het belastingkohier, bezorgen we je een aanslagbiljet waarmee je de belasting kan betalen.