Belasting op tweede verblijven

Datum zitting woensdag 5 februari 2020