Belastingreglement op de aanplakborden en op het voeren van mobiele en vaste reclame met voertuigen op het openbaar domein voor publiciteitsdoeleinden