Beleidsplan handhaving

Inhoud

Het lokaal bestuur heeft een belangrijke taak op het vlak van het handhaven van de ruimtelijke ordening. We sporen bouwmisdrijven op, verbaliseren ze en kunnen de rechtbank vragen om herstelmaatregelen op te leggen.

Hoe we dit aanpakken, kan je nalezen in het beleidsplan handhaving.

Beleidsplan handhaving Olen512,6 Kb(pdf)