Bermmaaien

Inhoud

Om de natuur te beschermen, maaien wij de bermen slechts op bepaalde momenten van het jaar: een eerste beurt na 15 juni en een eventuele tweede maaibeurt na 15 september.

Als de verkeersveiligheid in het gedrang komt, bijvoorbeeld als de verkeersborden onvoldoende zichtbaar zijn, wordt onmiddellijk opgetreden.

Waarom deze data?

Wij mogen zelf niet beslissen wanneer we de wegbermen maaien. De regels hiervoor staan in het bermbesluit van de Vlaamse regering. Dit besluit kadert in een ecologisch bermbeheer om de biodiversiteit van de bermen te ontwikkelen en te versterken.