Besluiten

Inhoud

De agenda, de goedgekeurde notulen en de besluitenlijst kan je raadplegen op olen.meetingburger.net.

Je kan volgende selectie maken:

  • burgemeester
  • college van burgemeester en schepenen (CBS)
  • gemeenteraad (GR)
  • raad voor maatschappelijk welzijn (RMW)
  • vast bureau (VB)

Beslissingen die we mogen vrijgeven, kan je inkijken bij het team Administratie. Maak hiervoor eerst een afspraak via administratie@olen.be.