Gemeente Olen

Bijzonder comité voor de sociale dienst

Om beter te kunnen werken, heeft de raad voor maatschappelijk welzijn een bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) opgericht. Het comité telt een voorzitter en zes leden en is verantwoordelijk voor de beslissingen over de individuele hulpverlening. De leden vergaderen maandelijks.

Nadat de cliënt een hulpvraag heeft gesteld, volgt er een verplicht sociaal onderzoek door de maatschappelijk werkers van de sociale dienst. Op basis hiervan beslist het comité over het al dan niet toekennen van financiële steun of leefloon en over alle andere vormen van hulpverlening zoals gezinshulp, poetshulp,...

De beslissingen van het bijzonder comité geven wij niet vrij omwille van de gevoeligheid van de dossiers en de wet op de privacy.

LCP