Bijzonder comité voor de sociale dienst

Om beter te kunnen werken, heeft de raad voor maatschappelijk welzijn een bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) opgericht. Het comité telt een voorzitter en zes leden en is verantwoordelijk voor de beslissingen over de individuele hulpverlening. De leden vergaderen om de drie weken.

Nadat de cliënt een hulpvraag heeft gesteld, volgt er een verplicht sociaal onderzoek door de maatschappelijk werkers van de sociale dienst. Op basis hiervan beslist het comité over het al dan niet toekennen van financiële steun of leefloon en over alle andere vormen van hulpverlening zoals gezinshulp, poetshulp,...

De beslissingen van het bijzonder comité geven wij niet vrij omwille van de gevoeligheid van de dossiers en de wet op de privacy.

Samenstelling

 • Chris Bakelants Vooruit

  Contact
  Wagenmakersstraat 15 , 2250 Olen
  GSM
  0496 80 80 04
  chris.bakelants@olen.be

  Functies

  voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst
 • Ashley Bastiaens O1

  Functies

  lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst
 • Sandra Bogaerts CD&V

  Contact
  Welvaartstraat 29 , 2250 Olen
  bogaertssandra@icloud.com

  Functies

  lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst
 • Katrien Gebruers CD&V

  Functies

  lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst
 • Maarten Verstappen Vooruit

  Contact
  Drogebroodstraat 7 , 2250 Olen
  GSM
  0499 46 78 65
  maartenverstappen@gmail.com

  Functies

  lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst
 • Johan Wouters O1

  Contact
  Doffen 97 , 2250 Olen
  GSM
  0476 69 00 15
  johan.wouters2@outlook.com

  Functies

  lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst
 • Tessa Wuyts N-VA

  Contact
  Witgoor 76 , 2250 Olen
  tess.je@hotmail.com

  Functies

  lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst