Bijzonder Plan van Aanleg

De voorschriften van Bijzondere Plannen van Aanleg (BPA’s) leggen vast wat er op een bepaalde plek mogelijk is. Het is een bestemmingsplan waarvan de voorschriften de bestemming en inrichting van een gebied vastleggen. Ligt een perceel in een BPA, dan bepaalt dit plan hoe een project op dit perceel er zou moeten uitzien.

De gemeente maakt tegenwoordig geen BPA’s meer op. Toch blijven de stedenbouwkundige voorschriften van bestaande BPA's geldig totdat ze vervangen worden door een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP).