Bijzonder plan van aanleg (BPA) Lammerdries

Inhoud

Naar aanleiding van uitbreidingsplannen van het voormalige nv Vandeven heeft de gemeente destijds een bijzonder plan van aanleg opgemaakt. Dit liet de verdere ontwikkeling van het wooncentrum toe omdat het BPA de gronden herbestemde naar gebied voor vestiging van handels- en dienstverlenende bedrijven in de ruime zin.Binnen de bepalingen van dit aanlegplan is de site geherstructureerd en kwam het shoppingpark Olen tot stand.

De minister keurde dit plan goed op 10 november 1987. Op 20 januari 1988 verscheen dit besluit in het Belgisch staatsblad.