Bijzonder plan van aanleg (BPA) Reme

Inhoud

Nadat het Belgisch leger het voormalig militair domein zone Reme verkocht, bestemde de Vlaamse regering het terrein tot ‘lokaal bedrijventerrein met openbaar karakter’. Vooraleer de ontwikkeling op de gronden kon starten, moesten de betrokken gemeenten (het terrein ligt zowel op het grondgebied van Westerlo als van Olen) een bijzonder plan van aanleg (BPA) opmaken.

Met de voorschriften van dit BPA is gestreefd naar de meest optimale invulling van het terrein voor lokale bedrijven. Hierbij is bijzondere aandacht gegaan naar de landschappelijke integratie van het nieuwe bedrijventerrein.

De Vlaamse regering keurde op 10 september 2002 het plan goed. Dit besluit verscheen in het Belgisch staatsblad op 26 september 2002.