Blauwe zones

Inhoud

In Olen-Centrum en St.-Jozef-Olen vind je twee blauwe zones. In deze zones moet je ofwel een bewonerskaart leggen ofwel een parkeerschijf.

Het gaat om volgende blauwe zones:

Olen-Centrum

 • de grote parking te Dorp
 • de dwarsparking te Sint-Maartenstraat
 • de verschillende parkeergelegenheden te Dorp

St.-Jozef-Olen

 • de langparkeerstrook te Lichtaartseweg

Voorwaarden

Wanneer en hoe lang parkeren met een parkeerschijf?

 • in Olen-Centrum: van maandag tot en met vrijdag (uitgezonderd feestdagen) van 9.00 tot 18.00 uur. Je mag 3 uur parkeren.
 • in St.-Jozef-Olen: van maandag tot en met vrijdag (uitgezonderd feestdagen) van 9.00 tot 19.00 uur. Je mag 2 uur parkeren.

In weekends en op feestdagen moet je geen parkeerschijf leggen.

Wie moet er geen parkeerschijf leggen?

 • alle voertuigen die geen auto’s zijn (bijvoorbeeld motorfietsen)
 • de voertuigen gebruikt door mensen met een handicap wanneer de parkeerkaart voor gehandicapten is aangebracht
 • bewoners in het bezit van een bewonerskaart

Voor deze groep geldt geen parkeerduurtijd. 

Wie kan een bewonerskaart Olen-Centrum bekomen?

 • Je bent gedomicilieerd in een zone waar bewonersparkeren van toepassing is.
 • Je hebt een eigendomsbewijs van een auto of je kan aantonen dat je er een gebruiksrecht op hebt.
 • het maximaal toegelaten rijklaar leeggewicht (tarra) van de wagen is maximaal 3.500 kg.
 • Je kan geen gebruik maken van een afgesloten private garage.

Er worden geen bewonerskaarten uitgereikt in St.-Jozef-Olen.

Procedure

Bewonerskaart

 • Vraag een bewonerskaart aan bij Omgeving.
 • Leg de bewonerskaart achter de voorruit.

Parkeerschijf

 • Leg de schijf achter de voorruit.
 • Plaats de pijl van de parkeerschijf op het streepje dat volgt op het tijdstip van aankomst.
 • Het voertuig moet de parkeerplaats verlaten hebben uiterlijk bij het verstrijken van de vergunde parkeerduur.

Kostprijs

Bij het niet-naleven van het reglement betaal je 25 euro retributie. 

Voor wie

Alle automobilisten die willen parkeren binnen de blauwe zone.