Verbeteren afwatering Bouwensloop

Startdatum: 01-01-2022
Einddatum: 31-12-2022

Stratenplan

Lammerdries-Zuid 16H, 2250 Olen
Er loopt op dit moment een studie voor dit project. De timing van dit project wordt momenteel herbekeken omwille van een mogelijke wijziging van prioriteiten. Hierover later meer.

Waar wordt er gewerkt?

Bouwensloop ter hoogte van het Kempisch kanaal.

Welke werken vinden er plaats?

Het lokaal bestuur optimaliseert er de afvoer van het regenwater. Op welke manier wordt nog onderzocht.

Waarom vinden de werken plaats?

Met de veranderingen van het klimaat en de verdere aanleg van gescheiden riolering in O.-L.-V.-Olen en St.-Jozef-Olen, wordt de buffer- en afvoerfunctie van de waterlopen steeds belangrijker.

De Bouwensloop zorgt vandaag de dag samen met de Meirenloop en Bankloop voor de beheersing van overtollig regenwater uit O.L.V.-Olen en St.-Jozef-Olen. Dit doet ze onder meer door regenwater af te voeren naar de Nete. Tijdens het afvoerproces kruist de Bouwensloop het Kempisch kanaal nabij de grens met Herentals via een inbuizing onder het assenstort* van Umicore. Vervolgens moet ze een grote sifon onder het kanaal onderdoor om uiteindelijk een kilometer verder de Nete te bereiken. De inbuizing en sifon vertonen echter gebreken waardoor een vlotte doostroming van het regenwater steeds moeilijker wordt. Daarom wordt dit gedeelte van de Bouwensloop herbekeken en aangepast.

* Historisch stort van assen afkomstig van de vroegere verbanding van steenkool voor de hoogovens van Umicore.

Geschatte kostenplaatje?

Naargelang de uitkomst kan de investeringskost oplopen tot enkele honderdduizenden euro’s.

Laatste wijziging: maandag 16 mei 2022 om 15:53

Contactpersoon

Adres
Hoogbuul 13 , 2250 Olen
Tel.
014 23 35 72
karel.nijs@olen.be