Wat als er een bouwovertreding is vastgesteld?

Inhoud

Hoe stellen wij een bouwovertreding vast?

Onze medewerker handhaving voert regelmatig controles uit. Ook als wij een klacht of melding ontvangen, onderzoeken wij wat er aan de hand is.

Welke stappen doorlopen we?

De overtreding is nog niet gebeurd (werken zijn nog niet gestart)

Je ontvangt een brief waarin wij je vragen om maatregelen te nemen om de overtreding te voorkomen. Je krijgt een redelijke termijn om je in de regel te stellen. Nadien volgt er een controle.

Bestaand bouwmisdrijf of -inbreuk

Vrijwillig herstel of regularisatie (raadgeving en aanmaningen)

In eerste instantie proberen we om samen afspraken te maken om vrijwillig de bouwovertreding te herstellen of regulariseren. Als je de afspraken naleeft, wordt de procedure stopgezet en zijn er geen zware gevolgen.

De verdere stappen zijn verschillend voor een bouwmisdrijf en een bouwovertreding.

Bouwmisdrijven

Opmaak van een proces-verbaal

Wanneer het effectief over een bouwmisdrijf gaat, stelt de politie of de bevoegde medewerker van het lokaal bestuur een proces-verbaal op.

Dit is een officiële vaststelling met alle belangrijke gegevens van het bouwmisdrijf en de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Proces-verbaal naar parket

Het proces-verbaal wordt overgemaakt aan het parket.  De procureur des Konings heeft dan 180 dagen de tijd om één van volgende beslissingen te nemen:

  • een minnelijke schikking (op vraag van de overtreder)
  • de zaak voor de rechtbank brengen met rechterlijke herstelmaatregelen als gevolg
  • de zaak seponeren. Het lokaal bestuur kan in dat geval herstelmaatregelen opleggen.

Bestaande stedenbouwkundige inbreuk

Verslag van vaststelling

De politie of de bevoegde medewerker van het lokaal bestuur stelt een verslag van vaststelling op.

Verslag naar gewestelijke beboetingsentiteit

Het verslag van vaststelling gaat naar de gewestelijke beboetingsentiteit. Deze kan één van volgende beslissingen nemen:

  • de zaak seponeren
  • een bestuurlijke transactie opleggen
  • een geldboete uitschrijven

Meer weten?

Meer details over de verschillende stappen in de handhavingsprocedure kan je op pagina 28 van het beleidsplan Handhaving. 

Beleidsplan handhaving Olen512,6 Kb(pdf)