Bovenlokale plannen

De gemeente kan niet over alles beslissen. Sommige plannen overstijgen het gemeentelijk niveau en worden opgemaakt door de provincie of het gewest.

Zowel de provincie als de Vlaamse Overheid vertalen hun visie op ruimtelijke ordening in een aantal concrete plannen. In deze uitvoeringsplannen  worden bestemmingen (natuur, bos, recreatie, wonen, bedrijvigheid, …) vastgelegd. Deze plannen spreken zich soms ook uit over Olen.