Brochure 'Dementie, als je ermee te maken krijgt'

Inhoud

De brochure ‘Dementie, als je ermee te maken krijgt' geeft informatie over de eerste tekenen, de rol van de huisarts en de specialist, de juridische aspecten, omgangsadvies, het diverse aanbod van beschikbare hulp- en dienstverlening. Deze kwam tot stand door de samenwerking van de expertisecentra dementie, de Alzheimer Liga Vlaanderen, de Vlaamse Ouderenraad, VVSG en de Diensten Maatschappelijk Werk van de ziekenfondsen. Je kan de brochure gratis downloaden via www.dementie.be