Burgemeester

De burgemeester is de voorzitter van het college van burgemeester en schepenen. Daarnaast heeft hij specifieke bevoegdheden die enkel hij kan uitoefenen, bijvoorbeeld de uitvoering van de bestuurlijke politie op het grondgebied van de gemeente en het uitvaardigen van dringende politieverordeningen.

De burgemeester kan alle maatregelen nemen die nodig zijn om de openbare orde te garanderen. Hij kan locaties die publiek toegankelijk zijn (zoals cafés of winkels) sluiten omwille van druggerelateerde feiten, geluidsoverlast of andere ordeverstoring. Hij kan ook opleggen dat kapotte keldergaten worden hersteld of dat een terrein wordt vrijgemaakt van sluikstort. De burgemeester kan daarnaast ook een plaatsverbod opleggen aan personen die overlast veroorzaken.

Afhankelijk van de aard van de maatregel of beslissing, is het mogelijk dat het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad deze nadien moet bekrachtigen.

Overzicht van besluiten

Een overzicht van de besluitenlijst vind je op olen.meetingburger.net/bb.

Beslissingen die we mogen vrijgeven, kan je inkijken bij het team Administratie. Maak hiervoor eerst een afspraak via administratie@olen.be.

Klacht tegen besluiten

Meer info over klachten indienen bij de toezichthoudende overheid vind je op https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer.

Samenstelling

  • Seppe Bouquillon CD&V

    Zit je met een vraag of een probleem waarover je het graag eens wil hebben met de burgemeester? Maak dan een afspraak met hem.

    Functies

    burgemeester