Burgemeestersconvenant

Inhoud

In 2019 heeft Olen het Burgemeestersconvenant 2030 voor klimaat en energie ondertekend. Zo verbindt het lokaal bestuur zich om:

  • de lokale CO2-uitstoot met 40% te verminderen tegen 2030.
  • de lokale veerkracht ten opzichte van de gevolgen van klimaatverandering te verhogen.
  • de toegang tot veilige, duurzame en betaalbare, zekere en schone energie te verbeteren.

Wat is het Burgemeestersconvenant?

Het Burgemeestersconvenant werd in 2008 door de Europese Commissie gelanceerd met de ambitie om lokale besturen te engageren om de klimaat- en energiedoelstellingen van de Europese Unie te behalen en zelfs te overtreffen.

Intussen ondertekenden meer dan 10.000 lokale en regionale overheden verspreid over 60 landen dit initiatief. Meer dan 80% van alle steden en gemeenten in Vlaanderen hebben zich geëngageerd voor het Burgemeestersconvenant. Daartoe worden ze ook ondersteund door de territoriale coördinatoren: de provincies en de streekintercommunales.

In de Kempen is het project gekend onder de naam ’Kempen2030’. De doelstellingen van het burgemeestersconvenant zijn binnen Kempen2030 geïntegreerd.

Om het engagement van het burgemeestersconvenant om te zetten in daadwerkelijke acties en projecten, verbinden de ondertekenaars zich ertoe om binnen de twee jaar een energie-en klimaatactieplan op te maken met de voornaamste acties die ze willen uitvoeren. 

In Olen werd dit plan in september 2019 goedgekeurd.