5. Burgerparticipatie en waardering van vrijwilligers

Inhoud

Wat willen we met deze beleidsdoelstelling bereiken?

We zetten in op samenwerking en burgerparticipatie vanuit de overtuiging dat je samen meer kan bereiken. Specifieke aandacht gaat naar waardering van vrijwilligers en verenigingen zodat ze hun engagement behouden en versterken.

Enkele sprekende voorbeelden van acties waarmee we deze doelstelling willen bereiken:

  • Bij bepaalde projecten vragen we inspraak van de burgers en organiseren we participatiemomenten.
  • Er komt een duidelijk aanspreekpunt voor vrijwilligers.
  • We organiseren een verenigingenforum waarop ideeën uitwisselen en informeren centraal staan.
  • We voorzien een investeringssubsidie voor infrastructuurwerken van verenigingen.
  • We ondersteunen verenigingen bij de organisatie van evenementen met specifieke aandacht voor veiligheid.
  • We zetten in op de samenwerking met Neteland, een samenwerkingsverband met buurgemeenten. Zo kunnen we onze krachten bundelen.