Cameragebruik door politie

Inhoud

De Lokale Politie Neteland maakt samen met de gemeenten Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Vorselaar en Olen gebruik van cameratoezicht om de veiligheid op straat te verhogen en overlast tegen te gaan.

Om de snelheid te kunnen monitoren, maakt de politie enerzijds gebruik van ANPR-camera's met het oog op trajectcontrole. Deze camera’s werken met de techniek van automatische nummerplaatherkenning.

Daarnaast kan de politie gebruikmaken van beelden van tijdelijk vaste camera's die regelmatig op andere plaatsen worden ingezet, bijvoorbeeld in de strijd tegen sluikstorten en op overlastplaatsen, afhankelijk van de noodzaak.

Voordelen

 • De politie kan de camerabeelden in real-time bekijken waardoor ze alert kan reageren op misdrijven of verdachte situaties.
 • Daders kunnen makkelijker gelokaliseerd en opgepakt worden waardoor bijkomende strafbare feiten voorkomen kunnen worden.
 • Bij evenementen of op andere drukke momenten zijn er steeds extra ogen die mee een overzicht verkrijgen van de situatie.
 • Camerabeelden leveren vaak nuttig bewijsmateriaal op. 

Voorwaarden

 • De politie mag enkel cameratoezicht houden voor doeleinden die wettelijk bepaald zijn in de Wet op het Politieambt. De camera's mogen niet gebruikt worden om in huizen, winkels of privédomein binnen te kijken. Dit is immers in strijd met de privacywetgeving.
 • De lokale politie kan camera's enkel plaatsen en gebruiken na voorafgaande toestemming door de gemeenteraad. 
 • Enkel politiemedewerkers mogen de camerabeelden bekijken en analyseren. Zij werken volgens zeer strikte procedures en hebben ook discretieplicht. Dit betekent dat ze de informatie niet mogen delen met anderen.
 • De vaste camera’s werken altijd: 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. De beelden blijven een maand beschikbaar. Na deze maand worden de beelden gewist, tenzij ze deel uitmaken van een politioneel of gerechtelijk onderzoek. 
 • Plaatsen waar camera's hangen worden telkens aangeduid met een bord (pictogram). Zo weet je altijd wanneer je een zone met camera’s betreedt.
 • Je kan een verzoek indienen om bepaalde beelden in te kijken. Dit verzoek moet voldoende gedetailleerd zijn en een duidelijke reden bevatten. De functionaris voor gegevensbescherming beslist of je al dan niet toelating krijgt om de beelden in te kijken. Indien je toestemming krijgt, kan je de beelden inkijken op het politiebureel. Je krijgt nooit een kopie van de beelden mee naar huis.

Meer info

 • Wil je bepaalde camerabeelden van de Lokale Politie Neteland inkijken? Je kan een verzoek tot inzage sturen via mail naar de lokale politie. 
 • Heb je nog vragen over het camerabeleid van de Lokale Politie Neteland? Dan kan je deze via mail overmaken.