Gemeente Olen

College van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen is het uitvoerend orgaan van de gemeente en is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur. Het bestaat uit de burgemeester, vijf schepenen en de OCMW-voorzitter.

De besloten vergaderingen hebben wekelijks plaats op donderdag.

LCP