College van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen is het uitvoerend orgaan van de gemeente en is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur. Het bestaat uit de burgemeester en vijf schepenen.

De besloten vergaderingen hebben wekelijks plaats op donderdag.

Overzicht van besluiten

Een overzicht van de besluitenlijst vanaf januari 2019 vind je op olen.meetingburger.net/cbs.

Beslissingen die we mogen vrijgeven, kan je inkijken bij het team Administratie. Maak hiervoor eerst een afspraak via administratie@olen.be.

Klacht tegen besluiten

Meer info over klachten indienen bij de toezichthoudende overheid vind je op https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer.

Samenstelling

 • Seppe Bouquillon CD&V

  Zit je met een vraag of een probleem waarover je het graag eens wil hebben met de burgemeester? Maak dan een afspraak met hem.

  Functies

  burgemeester

  veiligheid, burgerlijke stand, dienstverlening, interne organisatie, communicatie, ICT en personeel

 • Ellen Deswert CD&V

  Functies

  1ste schepen

  mobiliteit, openbare werken, kerkelijke aangelegenheden, senioren en verenigingen

 • Elke Tweepenninckx Groen

  Functies

  2de schepen

  burgerparticipatie, financiën, bibliotheek, milieu & duurzaamheid en mondiaal beleid

 • Sander Verboven CD&V

  Contact
  Lichtaartseweg 178 , 2250 Olen
  sander.verboven@olen.be

  Functies

  3de schepen

  ruimtelijke ordening, patrimonium, landbouw & dierenwelzijn, toerisme, jeugd

 • Kris Gebruers CD&V

  Functies

  4de schepen

  cultuur, sport, onderwijs & kinderopvang, lokale economie en openbaar groen

 • Chris Bakelants Vooruit

  Contact
  Wagenmakersstraat 15 , 2250 Olen
  GSM
  0496 80 80 04
  chris.bakelants@olen.be

  Functies

  5de schepen

  sociale zaken, huisvesting, gezondheid en wijkwerking