Gemeente Olen

College van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen is het uitvoerend orgaan van de gemeente en is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur. Het bestaat uit de burgemeester en vijf schepenen.

De besloten vergaderingen hebben wekelijks plaats op donderdag.

LCP