Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Je kan op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

College van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen is het uitvoerend orgaan van de gemeente en is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur. Het bestaat uit de burgemeester en vijf schepenen.

De besloten vergaderingen hebben wekelijks plaats op donderdag.

Overzicht van besluiten

Een overzicht van de besluitenlijst vind je op olen.meetingburger.net/cbs.

Beslissingen die we mogen vrijgeven, kan je inkijken bij het team Administratie. Maak hiervoor eerst een afspraak via administratie@olen.be.

Klacht tegen besluiten

Meer info over klachten indienen bij de toezichthoudende overheid vind je op https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer.

LCP