Communicatieonderzoek 2023

Inhoud

Wij willen onze inwoners goed informeren. Maar wat vinden jullie van onze aanpak? Dat vroegen we via een enquête die Thomas More Hogeschool al in meer dan 30 andere steden en gemeenten uitstuurde. Dit vergelijkend onderzoek geeft ons een goed beeld van jouw tevredenheid over onze communicatie.

In 2019 deden we deze enquête voor het eerst. Dat leverde waardevolle informatie op en waar nodig stuurden wij onze communicatie bij. Nu, enkele jaren later, herhalen we het onderzoek om te kijken waar het nog beter kan.

In het najaar 2023 verstuurden wij 2.000 papieren enquêtes naar een diverse groep Olenaars. Daarnaast riepen we onze inwoners op om de vragenlijst online in te vullen. Maar liefst 639 inwoners vulden deze in.

De belangrijkste resultaten

Olen kreeg van haar inwoners een goed tot zeer goed communicatierapport en dat stemt ons heel tevreden. Uiteraard zijn er ook verbeterpunten waaraan we zullen werken. 

1. Mooie score voor het onthaal

Jullie zijn duidelijk tevreden over het onthaal in het gemeentehuis en het sociaal huis:

  • score onthaalbalie sociaal huis 8,36/10
  • score onthaalbalie gemeentehuis: 8,29/10
  • score algemeen telefoonnummer: 8,1/10
  • score algemeen mailadres: 7,64/10
  • score behandeling van meldingen of klachten: 6,56/10

De gemiddelde score ligt gemiddeld hoger dan in andere gemeenten.

2. Jullie favoriet: De Driehoek

Het maandelijks infomagazine De Driehoek wordt gelezen door maar liefst 94% van de respondenten. Dat is gigantisch en het maakt het magazine ons populairste communicatiekanaal.

Daarnaast krijgt De Driehoek een sterke waardering van 8,5/10.  Vooral de duidelijke taal weten jullie te waarderen: 89% vindt de gemeentelijke informatie begrijpelijk.

Zowel voor het bereik als de waardering van het infoblad behaalt Olen daarmee de hoogste score van alle deelnemende gemeenten en steden.

3. Digitale smaakmakers

Jullie zijn duidelijk fan van onze website. Met een bereik van 88% behalen we opnieuw een eerste plaats in het onderzoek. Jullie geven de website bovendien een 7,8 op 10 wat waardering betreft. Als verbeterpunt gaven jullie mee dat de structuur wat duidelijker kan.  

In geval van noodgevallen willen jullie vooral op de hoogte gebracht worden via een sms van BE-Alert (74%).

Onze LinkedIn-pagina (9%) en de Instagram-pagina (27%) zijn nog minder gekend.

Ook de digitale nieuwsbrief is maar door de helft van onze inwoners gekend. Wil je dus nog meer op de hoogte blijven van het gemeentelijk nieuws?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

4. Imago van Olen

De meeste inwoners wonen graag in Olen. We zitten zelfs in de top 3. Jullie geven Olen een 5,26/7. Jullie vinden Olen vooral een levendige, bereikbare, gezellige en kindvriendelijke gemeente.  

Tips van inwoners

Naast deze resultaten ontvingen we ook feedback en suggesties om ons onthaal en onze communicatie te versterken. De belangrijkste aandachtspunten:

  • Het onthaal wordt goed gewaardeerd. We blijven ook in de toekomst aandacht besteden aan een kwaliteitsvol, warm en vriendelijk onthaal.
  • Voornamelijk oudere inwoners vrezen het verdwijnen van gedrukte media. Dat is zeker niet de bedoeling; we blijven inzetten op een mix van papieren, digitale en mondelinge communicatie. Bovendien organiseren we initiatieven om mediawijzer te maken. Denk bijvoorbeeld aan de Digipunten in de bib en Komie Geire.
  • Jullie wensen meer info over subsidies en premies, de beslissingen van de gemeenteraad en het college en digitale veiligheid.
  • Er is vraag naar meer betrokkenheid van de inwoners bij inspraakprocessen. Het moet vooraf duidelijk zijn wat de bedoeling is. Ook nadien willen jullie geïnformeerd worden over de resultaten van de vergadering.

Bekijk het volledige rapport van het communicatieonderzoek1,8 Mb(pdf)

We willen iedereen danken die de tijd heeft genomen om de enquête in te vullen.