Conformiteitsattest als bewijs van kwaliteit

Inhoud

Wie een woning verhuurt, moet ervoor zorgen dat deze volledig in orde is en voldoet aan bepaalde normen op vlak van veiligheid, gezondheid, kwaliteit, brandveiligheid en bezetting.

Het conformiteitsattest is een officieel document dat de gemeente aflevert en dat aantoont dat je woning aan de woningkwaliteitsnormen voldoet.

Hoe aanvragen?

Maak een afspraak

Maak een afspraak bij Omgeving en breng volgende documenten mee:

  • schema van de woning
  • relevante documenten zoals keuringsattest van gas- en elektrische installaties, brandweerattest,...

Hoe verloopt de procedure verder?

  • Nadat je een aanvraag hebt ingediend, gaat een medewerker van Omgeving langs in de woning om na te gaan of ze voldoet aan de woningkwaliteitsnormen. Dit is het conformiteitsonderzoek. De medewerker doet dit aan de hand van het technisch verslag, een controlelijst waarin eventuele gebreken worden aangeduid. De minimale normen waaraan woningen in Vlaanderen moeten voldoen, staan beschreven in dit technisch verslag.
  • Vanaf de datum van je aanvraag heeft het college van burgemeester en schepenen  60 dagen om aan de hand van het conformiteitsonderzoek en het technisch verslag van de medewerker een beslissing te nemen.
  • Als er geen beslissing is gevallen binnen die termijn wordt de aanvraag impliciet ingewilligd: het attest wordt dan verstrekt zonder dat de woning is onderzocht. De impliciete inwilliging wordt aangeduid op het attest.

Reglementen en verordeningen – Omgeving